Kalendarium wydarzeń
04 maja śr, 18:30
ZPT // edycja maj-czerwiec
11 maja śr, 18:30
ZPT // edycja maj-czerwiec
12 maja czw, 9:00
ZmysłoStrefa // SensoLudki w Strefie Rodzica
Batik // warsztaty dla młodzieży i dorosłych
12 maja czw, 18:30
Batik // warsztaty dla młodzieży i dorosłych
18 maja śr, 18:30
ZPT // edycja maj-czerwiec
Kolektyw kulinarny: rožata
20 maja pt, 18:00
Kolektyw kulinarny: rožata
Warsztaty taneczno-plastyczne
21 maja sob, 12:00
Warsztaty taneczno-plastyczne
Sobotnie Granie: Brass Birmingham i inne ekonomiczne gry planszowe
21 maja sob, 15.00
Sobotnie Granie: Brass Birmingham i inne ekonomiczne gry planszowe
25 maja śr, 18:30
ZPT // edycja maj-czerwiec
Tworzywo // malujemy ptaszki stryszawskie
28 maja sob, 10:00
Tworzywo // malujemy ptaszki stryszawskie
Koncert piosenek z bajek dla dzieci // Dzień dziecka 2022
28 maja sob, 12:00
Koncert piosenek z bajek dla dzieci // Dzień dziecka 2022
Dzieci Dzieciom listy klecą // Dzień Dziecka 2022
28 maja sob, 13:00
Dzieci Dzieciom listy klecą // Dzień Dziecka 2022
01 cze śr, 18:30
ZPT // edycja maj-czerwiec
08 cze śr, 18:30
ZPT // edycja maj-czerwiec
09 cze czw, 9:00
ZmysłoStrefa // SensoLudki w Strefie Rodzica
15 cze śr, 18:30
ZPT // edycja maj-czerwiec
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
Wstęp wolny
WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KLUBU KULTURY ŁOKIETEK

Sezon kulturalny 2021/2021

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wysłanie zgłoszenia poprzez Formularz dostępny na stronie lokietek.dworek.eu/zapisy lub wypełnienie i podpisanie Karty Uczestnika oraz uiszczenie opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem.

2. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury.

A. Opłata za zajęcia grupowe
– Obowiązuje bez względu na ilość zajęć w miesiącu.
– Obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika.
– W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.
– Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca/ a w przypadku opłat semestralnych na początku semestru, gotówką w godzinach otwarcia klubu lub przelewem.
– Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.

B. Opłata za zajęcia indywidualne
– Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć w miesiącu.
– Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, gotówką – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem.
– Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.
– W razie zgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nieobecności możliwe jest przeniesienie zajęć na inny zaproponowany przez instruktora termin. Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.
– W razie nieobecności niezgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem Organizator nie przewiduje: przeniesienia zajęć, przeniesienia wpłat, zwrotu wpłat.
– W razie nieobecności instruktora, zaproponowany zostanie uczestnikowi inny termin zajęć. Jeśli ustalenie dogodnego terminu nie będzie możliwe opłata za w/w zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.
– Lekcje w duecie z języka angielskiego, w których Uczestnik bierze udział w pojedynkę są traktowane jak lekcje indywidualne.
– Organizator nie przewiduje możliwości zawieszenia zajęć przez uczestnika.
– Ze względu na harmonogram zajęć i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać i odbierać punktualnie.

3. W przypadku opóźnienia w opłacie za jeden miesiąc informujemy, iż zapisane dzieci zostaną skreślone z listy uczestników a przywiezione dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia. W powyższej sytuacji organizatorzy nie odpowiadają za opiekę nad dzieckiem.

4. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub kopii przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W opisie na fakturze należy podać nazwę zająć zgodną z cennikiem.

Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane.

5. Dane do przelewu:
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867
W tytule przelewu prosimy umieścić: łokietek/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/ miesiąc lub semestr

6. Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od połowy września lub od października do czerwca następnego roku. Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów. Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.

7. W przypadku zdarzeń niezależnych od Organizatora (np. zagrożenie epidemiologiczne) zajęcia będą odbywały się w trybie online, o ile charakter zajęć na to pozwala. W takiej sytuacji opłata nie ulega zmianie.

8. Zajęcia grupowe, w których wymagana jest minimalna ilość uczestników rozpoczynają się dopiero po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy ilość uczestników spadnie poniżej ilości granicznej.

9. Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.

10. Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc. Nieodebrane w tym terminie prace nie są przechowywane.

11. Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ i N. Zniżka -50% przysługuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym uczęszczającym na nasze zajęcia. Zniżką nie są objęte działania impresaryjne oraz realizowane przez podmioty zewnętrzne. Prosimy o zgłoszenie się do biura KK Łokietek w celu pokazania Karty oraz przekazania nr identyfikacyjnego.

12. W okresie zimowym uczestnicy proszeni są o zmianę obuwia.

13. Klub Kultury zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach deklarowanych przez opiekuna prawnego/rodzica w Karcie Uczestnika.